VietinBank cho vay tiêu dùng - cho vay cá nhân

vietinbank-cho-vay-tieu-dung-cho-vay-ca-nhanGiới thiệu

Với chương trình “cho vay tiêu dùng” của Vietinbank Quý khách có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình thật dễ dàng.

Đặc điểm sản phẩm

 • Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi, trừ một số trường hợp khác do VietinBank quy định.
 • Có người thừa kế nghĩa vụ trả nợ dưới 60 tuổi và chứng minh được nguồn thu nhập của mình để trả nợ
 • Vốn tự có tham gia tối thiểu 20% nhu cầu vốn đối với cho vay ngắn hạn và 40% nhu cầu vốn đối với cho vay trung dài hạn trừ một số trường hợp khác do VietinBank quy định.
 • Có Tài sản đảm bảo cho khoản vay hoặc có thể dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm.

Tiện ích sản phẩm

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ
 • Mức cho vay:
  • Tối đa 80% nhu cầu vốn đối với cho vay ngắn hạn
  • Tối đa 70% nhu cầu vốn đối với cho vay trung dài hạn
  • Tối đa 100% nhu cầu vốn nếu được bảo đảm đầy đủ bằng sổ/thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá thuộc danh mục các tổ chức phát hành, quản lý do Vietinbank công bố trong từng thời kỳ. 
  • Phương thức cho vay: từng lần hoặc trả góp
  • Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 5 năm.
 • Lãi suất và phí

  • Lãi suất cho vay: lãi suất thoả thuận. 
  • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của Vietinbank (nếu có).

  Hồ sơ vay vốn

  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Vietinbank;
  • Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.
  • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSBĐ.