Vay tiền tiêu dùng

HOTLINE: 0932 107 187

Bạn đang ở: Home Download Mẫu Hồ Sơ Download Mẫu Hồ Sơ Mẫu giấy xác tạm trú

Mẫu giấy xác tạm trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

 

Kính gửi: …………… ………………………………………………………………...

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………      

Ngày Sinh: ……………………………………………………………………………...

Số CMND:………….. Ngày cấp: ……………. do CA ................ cấp.

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………...…….. .…..……………………………………………………………………………………….

Hiện đang ở tại: ………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………

Tôi xin trân trọng đề nghị Công an …………………………………….. xác nhận cho tôi hiện đang sống tại địa chỉ trên từ ngày ……………….cho đến nay.

Mục đích xin xác nhận do yêu cầu của công ty để hoàn thiện hồ sơ.

Tôi xin chân thành cám ơn!

                                                Ngày ….. tháng… năm 201…..

                                                                                                                Người làm đơn

                                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Công An

Xác nhận các thông tin về thời gian

Cư trú/trạm trú nêu trên là chính xác.

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Thông tin liên hệ

Cao Thị Hồng Ân

Điện thoại : 0932 107 187

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa Chỉ : Tòa Nhà Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

Về chúng tôi

logo-user9Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi mong muốn là người đi đầu về các dịch vụ tư vấn và cung cấp các loại dịch vụ tài chính cho khách hàng.