Vay tiền tiêu dùng

HOTLINE: 0932 107 187

Bạn đang ở: Home Download Mẫu Hồ Sơ Download Mẫu Hồ Sơ Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

 

Họ và tên (ghi chữ in hoa): .........................................................................................................................

Địa chỉ                         : ...............................................................................................................................

Số CMND                   : ................................. Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ....................................

Hiện đang làm việc tại (ghi tên đầy đủ của công ty, loại hình công ty)

.....................................................................................................................................................................

Loại hình công ty        :................................................................................................................................

Địa chỉ công ty            : ...............................................................................................................................

Điện thoại                   : ...............................................................................................................................

Bộ phận                       : .................................................. Chức vụ: ............................................................

Loại hợp đồng lao động: .............................................................................................................................              

Thời hạn hiệu lực        : Từ ....................... đến .........................

Ngày vào làm việc      : ...............................................................................................................................

Tổng thu nhập             : ................................. VNĐ/ tháng         

..............................., ngày .......... tháng ......... năm 200 .....

               Xác nhận của công ty                                                      Ký và ghi rõ họ tên

      Xác nhận các thông tin về chức vụ,

        thời gian làm việc và mức lương

                 nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phần xác nhận của công ty do người có thẩm quyền ký (thành viên Ban Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chánh, ...)

Thông tin liên hệ

Cao Thị Hồng Ân

Điện thoại : 0932 107 187

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa Chỉ : Tòa Nhà Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

Về chúng tôi

logo-user9Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi mong muốn là người đi đầu về các dịch vụ tư vấn và cung cấp các loại dịch vụ tài chính cho khách hàng.